Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu Hlavné menu 3 Prechod na navigáciu vodorovná

Zaujímavosti v obci

Múzeum M.R. Štefánika

Múzeum Milana Rastislava Štefánika v Košariskách je súčasťou Slovenského národného múzea - Múzea Slovenských národných rád. Bolo otvorené v roku 1990 v rodnom dome M. R. Štefánika. Od roku 2005 je k dispozícií návštevníkom nová expozícia, ktorá má memoriálny charakter a víta návštevníka v novej podobe. V rodnom dome, evanjelickej fare v Košariskách, akoby sa prostredníctvom osobných, často mimucióznych memorabílií prenášala atmosféra veľkého sveta, v ktorom sa Štefánik celý život pohyboval a stal sa mu druhým domovom. V šiestich miestnostiach sa múzejne dokumentuje jeho životná dráha, súkromie a záľuby, no najmä jeho vojenská, diplomatická a politická činnosť. Aj prostredníctvom kolekcie vystavených predmetov a M. R. Štefánik skoro po 100 rokoch vrátil domov, do domu, kde sa narodil - pod Bradlo.

                    Múzeum M.R. Štefánika     Múzeum M. R. Štefánika

Bližšie informacie o Múzeu M. R. Štefánika nájdete na stránke www.snm.sk ,  www.museum.sk


 

Evanjelický kostol

Dňa 22. októbra 1871 bol položený základný kameň kostola. Úplne dokončený spolu s novou farou a osadením troch zvonov bol slávnostne daný do užívania 17. novembra 1878 v XXII. nedeľu po Svätej Trojici /nedeľa pamiatky posvätenia chrámu/. 

Kostol predstavuje sieňový priestor obkolesený trojstrannou emporou, ktorú nesú murované piliere a zároveň podopierajú rovný strop. V polkruhovom presbytériu preklenutom oblúkom sa nachádza dominanta kostola – neoklasicistický oltár s obrazom predstavujúcim výjav z evanjelia podľa Matúša 14, 30 – 31 – Búrka na mori. Na neoklasicistickej kazateľnici spolu s oltárom sa javia prvky empirizmu. Neobarokový jednomanuálový 10 - registrový organ pochádza od brezovského organára Martina Šašku.

Cennou súčasťou kostola je vyrezávaná krstiteľnica, v ktorej bol v roku 1880 krstený aj syn Pavla a Albertíny Štefánikovcov Milan Rastislav.

V roku 1972 bola dokončená nová stavba farskej budovy. V roku 1996 bola po viac ako sto rokoch prevedená i generálna oprava organu. Po nie malom úsilí bol košarisko – priepasňanský chrám 14.mája 1996 Ministerstvom kultúry SR vyhlásený za kultúrnu pamiatku.

               Krstiteľnica    Oltár   Evanjelický kostol

                       Evanjelický kostol a bývalá fara    Evanjelický kostol


 

Národný dom Štefánikov

Budova Národného domu bola postavená v roku 1935. Na tejto stavbe sa veľkou mierou podieľali občania Košarísk, ktorý naturálne práce vykonávali zadarmo. 45 rokov slúžil tento dom najmä miestnej kultúre, verejným obecným inštitúciám, bola v ňom v určitom období i trieda základnej školy i materská škola, pošta, banka, Roľnícke družstvo.

                                             Národný dom Štefánikov

Po 2. svetovej vojne sa v budove premietali filmy a hrávalo sa tu aj ochotnícke divadlo. Neskoršie však vyšiel smutne známy štatút tzv. zánikových obcí, ktorí postihol aj obec Košariská. Dedina sa začala vyľudňovať a vekový priemer občanov rapídne stúpol. Po týchto zmenách osirel aj Národný dom Štefánikov. Začal chátrať a na jeho opravu sa peniaze nenašli s výnimkou náterovej látky, ktorou bol zatretý názov tohto kultúrneho stánku.

Po novembri roku 1989 sa znovu do povedomia slovenského národa dostáva M. R. Štefánik a tým svitla aj nádej zachrániť a vrátiť tento objekt pôvodnému účelu, na ktorý bol určený. Prvé opravy sa začali v roku 1992. Vďaka veľkému úsiliu Obecného úradu a Spolu rodákov M. R. Štefánika sa podarilo získať finančné zdroje na generálnu opravu budovy. Národný dom Štefánikov bol znovuotvorený po 11 rokoch prázdnoty dňa 16. septembra 1994.

                                                Národný dom Štefánikov

V súčasnej dobe priestory budovy využívajú miestna pošta, obecný úrad, správa obecných lesov a knižnica. V budove sa nachádza aj sála, ktorá slúži hlavne na kultúrne a spoločenské účely pre verejnosť.

                                                   Národný dom Štefánikov


 

Hroby rodičov M.R. Štefánika

Na miestnom cintoríne sú pochovaní rodičia a súrodenci Milana Rastislava Štefánika. Ich hroby patria taktiež medzi významné pamätihodnosti a na cintoríne majú svoje čestné miesto.

                                    Hroby rodičov a súrodencov M.R.Štefánika     Hroby rodičov a súrodencov M.R.Štefánika


 

Jubilejná škola

Budova školy, ktorej základný kameň položili 16.decembra 1928 niesla meno nášho slávneho rodáka. Školu otvorili 2.novembra 1930 a bol jej udelený čestný názov "Štátna ľudová škola dr. M. R. Štefánika Počas obdobia socializmu sa tento názov nesmel používať a tak ostalo pri názve JUBILEJNÁ ŠKOLA.

Vychovala desiatky talentovaných žiakov z obce a okolitých kopaníc. Nepretržite fungovala pod rôznymi názvami až do roku 1985, kedy bola po rozhodnutí okresného výboru zrušená.

                                             Základná škola M.R.Štefánika

Po 57 rokoch činnosti prestala unikátna budova školskej architektúry prvej ČSR plniť svoju funkciu. Pod vplyvom demokratických premien v našej spoločnosti sa však podarilo školu v Košariskách po päťročnom nútenom prerušení prevádzky znovuotvoriť v roku 1990 a od roku 1998 sa škola pri príležitosti 70.výročia premenovala na Základnú školu M. R. Štefánika.

 

                                           Základná škola M.R.Štefánika


 

Pamätník pôvodnej školy

Pamätník stojí na mieste, kde kedysi stála základná škola, ktorú navštevoval aj M. R. Štefánik. Slávnostne odhalený bol v roku 1998 niekdajším riaditeľom školy Jánom Malíkom. Na pamätníku je pamätná doska z roku 1929, ktorá bola umiestnená na vtedajšej základnej škole.
 

                                        Pamätník pôvodnej školy     Pamätník pôvodnej školy

 


 

Pamätník obetiam 1. svetovej vojny

Tento pamätník znázorňuje plačúcu matku, ktorá drží v náručí svojho mŕtvého syna. Pamätník je venovaný pamiatke našim rodákom, ktorí padli na frontoch 1. svetovej vojny. Bolo to 47 mužov, ktorí sa už nikdy nevrátili a ich mená sú vyryté na pamätníku.

                                                Pamätník obetiam 1. svetovej vojny        Pamätník obetiam 1. svetovej vojny


 

Pamätník partizánskych bojov v Lopušnej doline

Pamätník je venovaný partizánskym bojom počas SNP. Nachádza sa v Lopušnej doline, kde sa odohrali počas 2. svetovej vojny ťažké boje partizánskeho oddielu s fašistami.

 

                             Pamätník partizánskych bojov v Lopušnej doline       Pamätník partizánskych bojov v Lopušnej doline


 

Pamätník obetiam 2. svetovej vojny

Pamätník sa nachádza v parku na Košariskách a je venovaný obetiam fašizmu. Počas 2. svetovej vojny zahynuli 5 muži s Košarísk a ich mená sú znázornené na tomto diele.
 

                      Pamätník obetiam 2. svetovej vojny     Pamätník obetiam 2. svetovej vojny

      


 

Pamätná tabuľa oslobodenia obce

Na Národnom dome M. R. Štefánika sa nachádza pamätná tabuľa, ktorou si pripomíname víťazstvo nad fašizmom v našej obci. Obec Košariská bola oslobodená Červenou armádou a partizánskym oddielom dňa 6. apríla 1945.

                                       Tabuľa oslobodenia obce      Tabuľa oslobodenia obce


 
ÚvodÚvodná stránka