Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu Hlavné menu 3 Prechod na navigáciu vodorovná

Zápis detí

Zápis detí do materskej školy

Obec Košariská ako zriaďovateľ MŠ Košariská v súlade s § 59 zákona č. 245/2008 Z.z. o výchove a vzdelávaní/školský zákon/ a o zmene a doplnení niektorých zákonov v zmysle § 3 vyhlášky č. 306/2008 Z.z. o materskej škole určilo po dohode s riaditeľkou MŠ miesto a čas prijímania detí do MŠ.

Pre školský rok 2019/2020 sa zápis do materskej školy uskutoční od 6.5 – 11.5.2019 v čase od 8.00 – 12.00 hod.

V tomto čase si môžu zákonní zástupcovia prevziať prihlášky a žiadosti do MŠ Košariská. Ďalšie informácie môžu zákonní zástupcovia získať v materskej škole u učiteliek MŠ.

Deti sa do MŠ prijímajú na základe písomnej žiadosti zákonného zástupcu dieťaťa, ktorú treba predložiť spolu s potvrdením o zdravotnom stave dieťaťa od všeobecného lekára pre deti a dorast.

Prednostne sa prijímajú deti, ktoré dovŕšia piaty rok veku, deti s odloženou povinnou školskou dochádzkou a s dodatočne odloženou povinnou školskou dochádzkou.

Deti po dovŕšení dvoch rokov môžu byť prijaté, ak sú vytvorené v MŠ vhodné materiálne, personálne a iné podmienky, ktoré určí riaditeľka školy.


 
ÚvodÚvodná stránka