Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu Hlavné menu 3 Prechod na navigáciu vodorovná

Rybárske lístky

Zodpovedný pracovník

Anna Škarítková

email: anna.skaritkova@kosariska.sk

tel.: 034/6242378

mobil: 0905621594 

Vydávanie rybárskych lístkov

Loviť a privlastňovať si ryby v rybárskych revíroch môžu len osoby, ktoré sú držiteľmi platného povolenia na rybolov (vydáva užívateľ, t.j. oprávnená osoba, ktorej Ministerstvo pôdohospodárstva SR pridelilo výkon rybárskeho práva v rybárskom revíri) a platného rybárskeho lístka.

Rybárske lístky vydáva obec a vedie ich evidenciu (§36a zákona č. 246/2003 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 139/2003 Z. z. o rybárstve). Rybársky lístok sa vydáva na základe ústnej alebo písomnej žiadosti, po predložení platného občianskeho preukazu alebo pasu, a to: týždenný, mesačný, ročný, trojročný.

Deťom mladším ako 15 rokov sa rybársky lístok môže vydať iba so súhlasom zákonného zástupcu. Súhlas musí zákonný zástupca predložiť písomne na predpísanom tlačive.

Za vydanie rybárskeho lístka sa hradí správny poplatok do pokladne obce (týždenný 1,50 €, mesačný 3,- €, ročný 7,- €, trojročný 17,- €).

Od poplatku sú oslobodení:

  • žiaci a študenti stredných a vysokých škôl študijných odborov s výučbou rybárstva,
  • zamestnanci štátnej správy s ústredným riadením rybárstva, ktorí majú v pracovnej zmluve aktívne vykonávanie rybárstva,
  • odborní zamestnanci na úseku rybárstva, ak majú vykonávanie rybárstva vo svojej pracovnej zmluve,
  • zamestnanci Slovenského rybárskeho zväzu,
  • rybárski hospodári a ich zástupcovia a osoby ustanovené ako rybárska stráž po predložení potvrdenia o výkone pracovnej náplne alebo povolania, 
  • cudzinci, ktorí prídu do Slovenskej republiky na pozvanie alebo so súhlasom prezidenta Slovenskej republiky, Národnej rady Slovenskej republiky a vlády Slovenskej republiky, 
  • osoby do 15 rokov.

 


 
ÚvodÚvodná stránka