Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu Hlavné menu 3 Prechod na navigáciu vodorovná

Projekty

Zvonky otevírají srdce Evropy

logo Erasmus+.png

 


 

Zvonky otevírají srdce Evropy

E+ - informace na web (1).pdf(249.4 kB)E+ - informace na web (1).pdf

Mohyla gen. Milana Rastislava Štefánika - participatívny komunitný rozpočet TSK

Maketa Mohyly gen. Milana Rastislava Štefánika sa stala realitou

Obec Košariská získala v tomto roku podporu verejnosti v rámci 2. ročníka PARTICIPATÍVNEHO KOMUNITNÉHO ROZPOČTU Trenčianskeho samosprávneho kraja počtom hlasov 696, čím sa nápad výroby MAKETY MOHYLY GEN. MILANA RASTISLAVA ŠTEFÁNIKA zo 41 podaných projektov umiestnil na 2. mieste. Od júla 2018 obec Košariská aktívne pracuje na jej výrobe a na príprave jej konečného umiestnenia v parku pri rodnom dome M.R.Štefánika v Košariskách. Vďaka spolupráci a participácie verejnosti sa  projekt v týchto dňoch stal realitou.

Hlavným zámerom projektu bolo priblíženie miesta posledného odpočinku významného rodáka z Košarísk – bradliansku Mohylu gen. Milana Rastislava Štefánika, jedinečné dielo architekta Dušana Jurkoviča, návštevníkom Múzea M.R.Štefánika, najmä však ľuďom so zdravotným postihnutím, pre ktorých je samotná návšteva mohyly takmer nemožná. Jedná sa hlavne o zrakovo a telesne postihnutých občanov.

Uvedený zámer sme naplnili vyrobením modelu Mohyly M.R.Štefánika, ktorý sa stal obohatením stálej expozície múzea v Košariskách. Túto maketu sme umiestnili vo verejných priestoroch v parku pred rodným domom M.R.Štefánika a súčasne v blízkosti parkoviska pre autobusové zájazdy. Z týchto dôvodov je mohyla dobre viditeľná z hlavnej cesty pre všetkých návštevníkov obce Košariská. Svojou polohou súčasne plní funkciu atraktívneho pútača nielen k samotnému Bradlu, ale aj k iným dôležitým turistickým cieľom kopaničiarskeho regiónu spojených s osobnosťou gen. Milana Rastislava Štefánika v priamom či v nepriamom prepojení, a to formou výroby a osadenia dvoch drevených stojanov s mapami a legendou. Zamerali sme sa na dôležité historické miesta regiónu, ktoré sú spojené s rodinou Štefánikovcov, s obdobím revolučných  rokov 1848-49, ďalej s obdobím rokov 1. svetovej vojny, 2. svetovej vojny a odboja.

Realizácii samotného modelu predchádzala dlhodobá príprava, ktorá spočívala v podrobnom preštudovaní stavebných detailov samotnej mohyly a mapovaní historických súvislostí regiónu. Preto pri príprave modelu autor Fedor Mikulčík od júla 2018 komunikoval s predstaviteľmi odbornej verejnosti, ktorí sa dlhodobo venujú danej téme v našom regióne.  Tiež využil informácie, ktoré v minulosti získal od priamych pamätníkov výstavby mohyly - obyvateľov priľahlých obcí či údajov kroniky obce Košariská a archívnych materiálov mesta Brezová pod Bradlom. Súčasne nezastupiteľnú úlohu pri realizácii projektu zohrala spolupráca so Strednou odbornou školou pre nevidiacich v Levoči, vďaka ktorej sú súčasťou makety i informačné texty v Braillovom písme.  

K realizácii projektu aktívne pristupovali aj samotní členovia Zastupiteľstva obce Košariská, ktorí vypomáhali pri výbere a úprave miesta samotného osadenia makety mohyly. Terénne práce a práce na drevených paneloch sa začali realizovať priebežne v mesiacoch september a október.

Slávnostné uvedenie do života plánujeme na budúci rok v máji, čím chceme prispieť zaujímavou aktivitou do celonárodných osláv, ktoré sa budú konať 4. mája 2019 pri príležitosti 100. výročia úmrtia gen. Milana Rastislava Štefánika.  

Text a foto: Mgr. Anna Abramovičová

Maketa mohyly gen. Milana Rastislava Štefánika - celkový pohľad.jpg  Maketa mohyly gen. Milana Rastislava Štefánika.jpg

                                           TSK podpora - logá.jpg

 


 

Oprava strechy na budove TIK a prístavba sociálneho zariadenia

Infolist Košariská_TIK.pdf(334.2 kB)Infolist Košariská_TIK.pdf

Rekonštrukcia domu smútku a jeho okolia v obci Košariská

Infolist Košariská_Dom smútku.pdf(333.1 kB)Infolist Košariská_Dom smútku.pdf

Rekonštrukcia verejného osvetlenia v obci Košariská

ÚvodÚvodná stránka