Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu Hlavné menu 3 Prechod na navigáciu vodorovná

Prihlásenie k trvalému pobytu

Občan je povinný pri hlásení trvalého pobytu predložiť:

 • platný občiansky preukaz alebo potvrdenie o občianskom preukaze,
 • ak ide o dieťa do 18 rokov, predkladá jeho zákonný zástupca rodný list tohto dieťaťa vydaný orgánmi Slovenskej republiky,
 • platný cestovný doklad Slovenskej republiky alebo osvedčenie o štátnom občianstve Slovenskej republiky, ak nemá občiansky preukaz alebo potvrdenie o občianskom preukaze,
 • doklad o vlastníctve alebo spoluvlastníctve budovy alebo jej časti,
 • písomné potvrdenie o súhlase s prihlásením občana na trvalý pobyt s overeným podpisom vlastníka alebo všetkých spoluvlastníkov budovy alebo jej časti.Toto potvrdenie sa nevyžaduje, ak:
  • ide o prihlásenie vlastníka alebo spoluvlastníka,
  • ide o prihlásenie občana, ktorý má zriadené vecné bremeno doživotného          užívania nehnuteľnosti,
  • ide o prihlásenie manžela alebo nezaopatreného dieťaťa vlastníka alebo            vlastník alebo všetci spoluvlastníci budovy alebo jej časti potvrdia svojím            podpisom na prihlasovacom lístku na trvalý pobyt súhlas s prihlásením              občana na trvalý pobyt pred zamestnancom ohlasovne.
    

Rodinných príslušníkov môže na trvalý pobyt prihlásiť jeden z členov rodiny.

Občana mladšieho ako 18 rokov a občana, ktorý je pozbavený spôsobilosti na právne úkony alebo ktorého spôsobilosť na právne úkony je obmedzená, je povinný prihlásiť na trvalý pobyt jeho zákonný zástupca, resp. opatrovník.


 
ÚvodÚvodná stránka