Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu Hlavné menu 3 Prechod na navigáciu vodorovná

Prihlásenie k prechodnému pobytu

Pri hlásení prechodného pobytu je občan povinný predložiť:

  • platný občiansky preukaz alebo potvrdenie o občianskom preukaze,
  • ak ide o dieťa do 18 rokov, predkladá jeho zákonný zástupca rodný list tohto dieťaťa vydaný orgánmi Slovenskej republiky,
  • doklad o vlastníctve alebo spoluvlastníctve budovy alebo jej časti 
  • písomné potvrdenie o súhlase s prihlásením občana na trvalý pobyt s osvedčeným podpisom vlastníka alebo všetkých spoluvlastníkov budovy alebo jej časti. Toto potvrdenie sa nevyžaduje, ak
    • ide o prihlásenie vlastníka alebo spoluvlastníka,
    • ide o prihlásenie občana, ktorý má zriadené vecné bremeno doživotného užívania nehnuteľnosti,
    • ide o prihlásenie manžela alebo nezaopatreného dieťaťa vlastníka alebo vlastník alebo všetci spoluvlastníci budovy alebo jej časti potvrdia svojím podpisom na prihlasovacom lístku na prechodný pobyt súhlas s prihlásením občana na prechodný pobyt pred zamestnancom ohlasovne.

Občan trvalo žijúci v zahraničí predkladá namiesto občianskeho preukazu platný cestovný doklad Slovenskej republiky.

Doba prechodného pobytu môže byť maximálne 5 rokov. Po uplynutí tejto doby je občan povinný prihlásiť sa na prechodný pobyt znova.


 
ÚvodÚvodná stránka