Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu Hlavné menu 3 Prechod na navigáciu vodorovná

Poslanci Obecného zastupiteľstva

Boris Havrlent, nezávislý kandidát

email: poslanci@kosariska.sk

Adriána Hazuchová, nezávislá kandidátka

email: poslanci@kosariska.sk 

Mgr. Viera Michalicová, nezávislá kandidátka

email: poslanci@kosariska.sk 

Mgr. Alena Petráková, nezávislá kandidátka

email: poslanci@kosariska.sk 

Ing. Martin Šlahor, nezávislý kandidát

email: poslanci@kosariska.sk 

 


 

Funkcia poslanca obecného zastupiteľstva je nezlučiteľná s funkciou:

 - starostu,

 - zamestnanca obce, v ktorej bol zvolený,

 - štatutárneho orgánu rozpočtovej organizácie alebo príspevkovej organizácie zriadenej       obcou, v ktorej bol zvolený,

 - ďalších funkcií podľa osobitného zákona.

Obecné zastupiteľstvo je konštituované ako najvyšší orgán so základnou pôsobnosťou, od ktorej je odvodená pôsobnosť ostatných orgánov obce zriadených obecným zastupiteľstvom.

Obecnému zastupiteľstvu je podľa §11 ods. 4 zák. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení vyhradené rozhodovať o najdôležitejších záležitostiach a riešiť základné otázky života obce. Svoju činnosť vykonáva v spojení s občanmi a pod ich stálou kontrolou (zásada verejnosti). Kompetencie obecného zastupiteľstva, ako aj ostatných orgánov obce, sú podrobne ustanovené v organizačnom poriadku – štatúte obce.


 
ÚvodÚvodná stránka