Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu Hlavné menu 3 Prechod na navigáciu vodorovná

Pozvánka na zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Košariskách - 16.4.2019 Vytlačiť
 

Štefan Antol, starosta obce oznamuje, že v zmysle § 13 odst. 4 písm. a) zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších zmien a doplnkov zvoláva zasadnutie Obecného zastupiteľstva Košariská, ktoré sa uskutoční dňa 16. apríla 2019 (utorok) o 17.00 hod. v zasadačke Obecného úradu Košariská, na ktoré Vás týmto pozýva.

Program:
  1. Otvorenie, schválenie rokovacieho programu
  2. Voľba návrhovej komisie, určenie zapisovateľky, overovateľov zápisnice
  3. Kontrola plnenia uznesení z predchádzajúceho zastupiteľstva
  4. Schválenie KPSS
  6. Projektové zámery obce
      - chodník pre peších Horné Košariská -  projekt PPA - informácia,
      - cyklochodník Horné Košariská -  projekt MAS - informácia,
      - rekonštrukcia a modernizácia futbalového ihriska a športového areálu - informácia
      - rekonštrukcia oplotenia cintorína - informácia
  7.  Žiadosť o posúdenie návrhu na odpredaj pozemkov
  8.  Návrh na zámenu pozemkov
  9.  Pozvánka na vstup do združenia „Subregión pod Bradlom“
10.  Žiadosť o poskytnutie finančného príspevku (Slovenský cykloklub)
11. Žiadosť o odkúpenie pozemku vo vlastníctve obce
12. Schválenie záverečného účtu obce
13. Úprava rozpočtu na rok 2019
14 . Rôzne (ruža Generál Štefánik, cyklo preteky 25. máj)
15. Diskusia
16. Záver

 

                                                                     Štefan Antol - starosta obce

 


 
 
ÚvodÚvodná stránka