Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu Hlavné menu 3 Prechod na navigáciu vodorovná

Máme nové dopravné ihrisko v materskej školeVytlačiť
 

Obec Košariská je typickou kopaničiarskou obcou so 428 obyvateľmi, žijúcimi v obci a v piatich osadách. Charakter obce a jej orientácia na cestovný ruch, ktorá vyplýva z prítomnosti rodného domu M.R. Štefánika, Mohyly M.R. Štefánika na Bradle a ďalších kultúrnych a prírodných pamiatok, kladie zvýšené nároky na zabezpečenie bezpečnosti v obci.

Obcou vedie frekventovaná komunikácia, ktorou musia pravidelne deti prechádzať. Situácia vyžaduje zvýšené bezpečnostné správanie všetkých obyvateľov, ale najmä detí, ktorých pozornosť býva často rozptýlená. Je potrebné vytvárať v deťoch návyky na prirodzené osvojenie si bezpečného pohybovania sa v cestnej premávke.

V školskom roku 2017/2018 sa naša materská škola dozvedela o zámere vybudovať dopravné ihrisko. V súčasnosti už bývalá pani starostka Mgr. Anna Abramovičová, zareagovala na výzvu Ministerstva vnútra SR týkajúcu sa zvyšovania bezpečnosti miest a obcí a spolu s Mgr Vierou Michalicovou vypracovali projekt : „Dopravné ihrisko Košariská“. V projekte uspeli a získali dotáciu vo výške 10.000,00 €, ktoré postačili na výstavbu cestičiek a chodníkov v areály MŠ. Stavebné a montážne práce si vyžadovali z hľadiska bezpečnosti a kvalifikácie odborný prístup, preto boli realizované odbornou firmou.  Naša obec prispela sumou 2.500,00 €, z ktorých sme zakúpili dopravné značenie, odrážadlá, kolobežky, autíčka, reflexné vesty a prilby. Dopravné ihrisko tvoria cestičky, križovatky a chodníky, ktoré sú doplnené prenosným dopravným značením. Areál je voľne prístupný a využívaný aj návštevníkmi obce a občanmi blízkej susednej obce Priepasné.

Súčasťou projektu bolo aj viacero sprievodných podujatí a prednášok. Za  spoluprácu ďakujeme : Základnej škole Košariská - súťaže pre deti „Mendíkova kolobežka“ , CPPPaP Myjava – prednáška „Bezpečný internet“, ďalej zážitkový deň, ktorý zorganizoval už nový pán starosta Štefan Antol, kde sa prezentovali: PZ z Brezovej pod Bradlom, Nemocnica Myjava, Hasičský zbor Brezová pod Bradlom - predstavili deťom svoju prácu, ale videli aj techniku s ktorou pracujú a tiež situácie, do ktorých sa dostávajú. V rámci krátkych seminárov deti získali informácie, ako postupovať v prípade situácie ,v ktorej je potrebný zásah záchranných zložiek.

Zábavu v kombinácii so športom, ale predovšetkým získanými vedomosťami a zručnosťami od útleho veku oceňujú deti a ich rodičia. Našou motiváciou bola túžba aby naše deti spoznali základné dopravné značky a vedeli správne reagovať v situáciách s ktorými sa stretávajú pravidelne na cestách. Každodenné využívanie  ihriska pomôže deťom vnímať dopravnú výchovu ako hru a bezpečné správanie v cestnej premávke sa stane prirodzeným.

 

„Projekt bol finančne podporený Ministerstvom vnútra Slovenskej republiky.“

                                                                                                                                                                                                                                       Anežka Kostercová
                                                                                   riaditeľka  MŠ Košariská  

      dopravná výchova v MŠ.jpg         Súťaže na kolobežkách.jpg

      dopravné značky.jpg         Mendíkova kolobežka- ZŠ Košariská.jpg

     prednáška -bezpečný internet.jpg          seminár so záchrannými zložkami.jpg

 

      záchranné zložky.jpg    záchranné zložky - vozidlá.jpg

  dopravné prostriedky.jpg

    

  logo_mvsr.jpg     Prevencia kriminality_logo_black.jpg

 

 

 

  


 
 
ÚvodÚvodná stránka