Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu Hlavné menu 3 Prechod na navigáciu vodorovná

Odpadové hospodárstvo

Zodpovedný pracovník

Anna Batková

email: anna.batkova@kosariska.sk

tel.: 034/6242378

 


 

Úroveň vytriedenia komunálnych odpadov

Vývoz žumpy

Vývoz žumpy si môžte objednať:

1. Poľnohospodárske družstvo Poriadie, p. Bičian - tel.čísle 0907 647 503 
    Cena: vývoz fekálií - 4,62 EUR/m3
               prejazd - 1,00 EUR/km
               likvidácia fekálií v ČOV - 0,90 EUR/m3
               ceny sú uvedené bez DPH.

                   

2. Brantner Slovakia s.r.o., Myjava , p. Pekník Martin - tel. číslo 0902 980 983
    Cena: jazdný výkon – 1 km – 1,32 EUR
              pracovný výkon – 15 min – 4,97 EUR
              vyloženie odpadu na ČOV – 1m3 – 1,24 EUR
              účasť ďalšieho pracovníka – 15 min – 1,58 EUR
              ceny sú uvedené bez DPH.

Z dôvodu mrazov počas zimných mesiacov spoločnosť Brantner uvedené služby neposkytuje.

 


 
Zberový kalendár 2019
 Komunálny odpadPlasty, kovové obaly, tetrapakyPapierElektro a nebezpečný odpadŽelezný opdadVeľkoobjemový
Január10., 24.7.    
Február7., 21.4.    
Marec7., 21.4.    
Apríl4., 18.1.15.  6.,7.
Máj3., 16., 27.6. 27.  
Jún13., 27.3.  3. 
Júl11., 25.1.    
Augurst8., 22.5.    
September5., 19.2. 16.  
Október3., 17., 30.7.14. 21. 
November14., 28.4.   9.,10.
December12., 30.2., 23.    

Zmeny v systéme separovaného zberu 2018

    Od nového roku sa v našej obci zmenil systém separovaného zberu, a to z dôvodu zmeny spoločnosti,takzvanej Organizácie zodpovednosti výrobcu pre obaly - OZV,ktorá v súlade so zákonom o odpadoch hradí náklady na triedený zber (nie komunálny odpad - odpad z popolníc).

   Táto spoločnosť spolupracuje s firmou Brantner, ktorá triedený zber zložiek uvedených v nasledujúcich bodoch v našej obci fyzicky realizuje, a to:

1. Plasty, tetrapaky a kovové obaly dávame spolu do jedného žltého vreca. Zber sa bude konať 13 krát do roka podľa vyznačených termínov v kalendári a tabuľke. Patria sem všetky vypláchnuté plastové obaly (obaly zo šampónov, čistiacich prostriedkov, mydiel, z cestovín, z jogurtov, fľaše z nápojov, sáčky, plastové obaly z potravín, tašky, vedrá z potravín a pod.) kovové obaly (viečka z jogurtov, plechovice z potravín a nápojov, očistený alobal) a tetrapakové obaly (z mlieka, džúsov, smotany ...). Nepatria sem plastové stavebné materiály a znečistené plastové obaly z potravín a stavebných materiálov (vedrá so zostatkami farieb, cementu a pod.). Obaly treba dobre postláčať a vrece zviazať aby sa pri zbere vyzbieraný odpad neuvoľňoval z korby auta a následne neznečisťoval životné prostredie..

2. Zber papiera sa nemení, zostáva v periodicite dva krát do roka. Papier môže byť zviazaný alebo uložený vo vreci modrej farby.

3. Zber skla sa nemení, t.j. vykonáva sa systémom zelených kontajnerov rozmiestnených po obci. Nepatria sem žiarovky, porcelán, sklo z auta, zrkadlá.

Stavebný odpad - oznámite na obecný úrad, kde dostanete bližšie informácie. Poplatok za 1 kilogram stavebného odpadu je 0,078 €.

 


 
Ako triediť.
Druh odpaduČo tam patríV akom stave majú byťDo čoho sa zberajú
PET fľašeplastové fľaše od minerálok, ochutených vôd, kofolystlačenéspoločné vrece s ostatnými plastami, tetrapakovými obalmi a kovovými obalmi
Ostatné plastyplastové kelímky a krabičky od jogurtov, smotán, keksíkov, bonboniér ..., všetky plastové a igelitové obaly a fólie, obaly z pracích a čistiacich práskov, polystyrénové obaly, plastové vedrá, stoličky ....vyčistené a povkladané do seba tak, aby zaberali čo najmenej miestaspoločné vrece s ostatnými plastami, tetrapakovými obalmi a kovovými obalmi
Tetrapakové obalyvrstvené obaly - napri. z mlieka, džúsov ...vypláchnuté a stlačenéspoločné vrece s ostatnými plastami, tetrapakovými obalmi a kovovými obalmi
Kovové obalyplechovice, plechové vrchnáky, alobalové obaly ...vyčistené spoločné vrece s ostatnými plastami, tetrapakovými obalmi a kovovými obalmi
Železný odpadostatný železný šrot vyložený pred brány podľa zberového kalendára
Papierčasopisy, noviny, papier, kartóny, papierové obaly modré vrece, poprípade zviazané do balíka špagátom a v prípade daždivého počasia prekryté igelitom
Sklovšetky druhy skla zberové nádoby v jednotlivých časitach obce
Elektroodpadvšetky druhy elektrických prístrojov - napr. televízory, sporáky, chladničky, počítače, rýchlovarné kanvice, vysávače, fény ...prístroje nemôžu byť rozobraté ani rozbitévyložený pred brány podľa zberového kalendára
Veľkoobjemový odpadmatrace, koberce, starý nábytok, veľké koberce, staré topánky, dáždniky ...rozmontovaní, hlavne v prípade nábytku, aby zaberal, čo najmenej miestavyložený podľa zberového kalendára na vopred určené miesta v obci
Textilhandry, oblečenie, malé koberčeky, obuv, hračky ... zberná nádoba pri COOP Jednote, poprípade vopred vyhlásená zbierka
Akumulátory, batérie, nebezpečný odpad POZOR - sem nepatria PNEUMATIKY od občanov je povinný zobrať každý pneuservis v SR ZDARMA!Akumulátory, batérie, baterky, plechovice alebo plastové obaly znečistené od farieb, olejov a iných chemikálií, staré handry napustené chemikáliami, nerozbité žiarivky a iný odpad obsahujúci ortuť, pesticídy, tlačiarenské farby a tonery, lepidlá ...nádoby môžu byť aj so zbytkami farieb a chemikálií, avšak dobre uzatvorené žiarivky nerozbitévyložený pred brány podľa zberového kalendára
Bioodpadodpad zo záhrad, odpad z kuchyne (okrem mäsa a kostí) vlastné kompostoviská
Kuchynský olejpoužitý kuchynský olejv uzatvorenej plastovej nádobeodovzdať na obecnom úrade

VZN o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi na území obce Košariská

VZN odpady.pdf(570.2 kB)VZN odpady.pdf

Zákon o odpadoch 79/2015

http://www.zakonypreludi.sk/zz/2015-79


 
ÚvodÚvodná stránka