Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu Hlavné menu 3 Prechod na navigáciu vodorovná

Elektronická úradná tabuľa

Oznámenie o začatí stavebného konania a upustenie od ústneho pojednávania -Biocentrum Košariská - SO 03 komunikácie a spevnené plochy

Rozhodnutie Okresného úradu Myjava - vodná stavba Biocentrum Košariská

Biocentrum Košariská - stavebné povolenie

BIOCENTRUM - stavebné povolenie.pdf(320.5 kB)BIOCENTRUM - stavebné povolenie.pdf

Nariadenie ústneho pojednávania spojeného s miestnym zisťovaním verejnou vyhláškou - ústne pojednávanie číslo II - Biomineral s.r.o.

Verejná vyhláška Okresného úradu Trenčín, odbor výstavby a bytovej politiky, č. j. OU-TN-OVBP2-2019/3790-1/Kn

Poverenie poľovníckej organizácie vykonávaním ochrany poľovníctva a starostlivosti o zver - verejná vyhláška

Záverečný účet obce za rok 2018 - schválený

Biocentrum - oznámenie o začatí stavebného konania a nariadenie ústneho pojednávania

Návrh záverečného účtu za rok 2018

Oznámenie o zrušení trvalého pobytu - Michal Mikuška

Oprava rozhodnutia o umiestnení stavby Biocentrum Košariská

BIOCENTRUM Košariská - Oprava rozhodnutia.pdf(1.1 MB)Oprava rozhodnutia
Košariská -  Biocentrum - 1.NN.pdf(350.6 kB)Výkres káblovej prípojky NN

Voľby prezidenta SR 16.3.2019

Informácia pre voliča.pdf(379.7 kB)Informácia pre voliča

Povinnosť registrácie ošípaných

Chov ošípaných.pdf(395.2 kB)Chov ošípaných.pdf

Rozhodnutie o umiestnení stavby Biocentrum Košariská

Dočasná úradná tabuľa Okresného úradu Trenčín umiestnená na úradnej tabuli Obce Košariská

Rozhodnutie Odbor opravných prostriedkov TN.pdf(2.1 MB)Rozhodnutie Okresného úradu Trenčín

Oznámenie o začatí konania na výrub drevín rastúcich mimo lesa a nariadenie ústneho prejednania

Oznámenie o začatí územného konania o umiestnení stavby, nariadenie ústneho konania - Biocentrum Košariská

Predloženie spisového materiálu odvolaciemu orgánu - oznámenie - Poľovnícka organizácia MIROM-REV

Výzva na vyjadrenie k odvolaniu voči rozhodnutiu č. OU-NM-PLO-2018/002092-36 zo dňa 10.5.2018

Odvolanie 1.pdf(9.7 MB)Odvolanie č. 1
Odvolanie 2.pdf(2.6 MB)Odvolanie č. 2
ÚvodÚvodná stránka