Joomla TemplatesWeb HostingWeb Hosting
Hlavná stránka Pamiatky Národný dom

Národný dom Štefánikov

Budova Národného domu bola postavená v roku 1935. Na tejto stavbe sa veľkou mierou podieľali občania Košarísk, ktorý naturálne práce vykonávali zadarmo. 45 rokov slúžil tento dom najmä miestnej kultúre, verejným obecným inštitúciám, bola v ňom v určitom období i trieda základnej školy i materská škola, pošta, banka, Roľnícke družstvo.

Po 2. svetovej vojne sa v budove premietali filmy a hrávalo sa tu aj ochotnícke divadlo. Neskoršie však vyšiel smutne známy štatút tzv. zánikových obcí, ktorí postihol aj obec Košariská. Dedina sa začala vyľudňovať a vekový priemer občanov rapídne stúpol. Po týchto zmenách osirel aj Národný dom Štefánikov. Začal chátrať a na jeho opravu sa peniaze nenašli s výnimkou náterovej látky, ktorou bol zatretý názov tohto kultúrneho stánku.

Po novembri roku 1989 sa znovu do povedomia slovenského národa dostáva M. R. Štefánik a tým svitla aj nádej zachrániť a vrátiť tento objekt pôvodnému účelu, na ktorý bol určený. Prvé opravy sa začali v roku 1992. Vďaka veľkému úsiliu Obecného úradu a Spolu rodákov M. R. Štefánika sa podarilo získať finančné zdroje na generálnu opravu budovy. Národný dom Štefánikov bol znovuotvorený po 11 rokoch prázdnoty dňa 16. septembra 1994.

V súčasnej dobe priestory budovy využívajú miestna pošta, obecný úrad, správa obecných lesov a roľnícke družstvo. V budove sa nachádza aj sála, ktorá slúži hlavne na kultúrne a spoločenské účely i pre verejnosť.