Joomla TemplatesWeb HostingWeb Hosting
Hlavná stránka Pamiatky Evanjelický kostol

Evanjelický kostol

Dňa 22. októbra 1871 bol položený základný kameň kostola. Úplne dokončený spolu s novou farou a osadením troch zvonov bol slávnostne daný do užívania 17. novembra 1878 v XXII. nedeľu po Svätej Trojici /nedeľa pamiatky posvätenia chrámu/.

Kostol predstavuje sieňový priestor obkolesený trojstrannou emporou, ktorú nesú murované piliere a zároveň podopierajú rovný strop. V polkruhovom presbytériu preklenutom oblúkom sa nachádza dominanta kostola – neoklasicistický oltár s obrazom predstavujúcim výjav z evanjelia podľa Matúša 14, 30 – 31 – Búrka na mori. Na neoklasicistickej kazateľnici spolu s oltárom sa javia prvky empirizmu. Neobarokový jednomanuálový 10 - registrový organ pochádza od brezovského organára Martina Šašku.

Cennou súčasťou kostola je vyrezávaná krstiteľnica, v ktorej bol v roku 1880 krstený aj syn Pavla a Albertíny Štefánikovcov Milan Rastislav.

V roku 1972 bola dokončená nová stavba farskej budovy. V roku 1996 bola po viac ako sto rokoch prevedená i generálna oprava organu. Po nie malom úsilí bol košarisko – priepasňanský chrám 14.mája 1996 Ministerstvom kultúry SR vyhlásený za kultúrnu pamiatku.