Joomla TemplatesWeb HostingWeb Hosting
Hlavná stránka OZ Rosenka

OZ Rosenka

Občianske združenie ROSENKA od roku 2003 koncipuje a realizuje zámery, ktoré prispievajú k oživeniu kultúry, vzdelávania, turistiky a života podbradlianskeho regiónu, obce Košariská – rodiska gen. M.R. Štefánika v duchu historických a kultúrnych daností vývoja obce a priľahlých kopaníc.

Súčasťou združenia je ľudová hudba a spevácka skupina. ROSENKA pôsobí ako voľné združenie žiakov, študentov a učiteľov pri dedinskej málotriednej škole. Nevenujú sa iba hudbe, zaujímajú sa o regionálne dejiny, prírodu. Zbierajú staré fotografie, príbehy, historické dokumenty a všetky „cennosti“, ktoré je spoločenstvo súčasnej obce ešte schopné poskytnúť. Nové možnosti digitálneho spracovania obrazových a zvukových materiálov umožňujú objavené nielen archivovať, ale aj sprostredkovať v podobe audiovizuálnych programov.

Bližšie informácie získate na stránkach www.zskosariská.edu.sk/rosenka, alebo www.rosenka.sk.