Joomla TemplatesWeb HostingWeb Hosting
Hlavná stránka Poľovné združenie

Poľovné združenie

V obci Košariská má svoju tradíciu aj poľovnícke združenie. Prvé oficiálne poľovnícke združenie vzniklo v päťdesiatich rokoch 20. storočia. Keďže v tej dobe bola obec Košariská spojená s obcou Priepasné, tak sa aj poľovnícke združenie malo názov „Košarišťansko – priepasňanské poľovnícke združenie. Prvými členmi združenia boli majetnejší občania ku, ktorým sa v šesťdesiatich rokoch začali pridávať ostatní nadšenci poľovania. V roku 1957 sa rozdelila obec na Košariská a Priepasné, ale združenie zostalo fungovať spoločne. V tom čase obhospodarovali 2000 ha revír.

Až po roku 1989 prišlo k rozdeleniu poľovníckeho združenia. Poľovní revír sa rozdelil približne na polovicu. Revír, v ktorom poľujú Košariský poľovníci patrí pod správu obce Košariská. Patria sem lúky a lesy, ktoré sú približne v rovnakom pomere. Ďalej členovia združenia môžu poľovať aj na poliach a lúkach Roľníckeho družstva Košariská. V súčasnej dobe má poľovnícke združenie asi 30 členov, z ktorých väčšinu tvoria domáci obyvatelia.