Joomla TemplatesWeb HostingWeb Hosting
Hlavná stránka Cikevný zbor ECAV

Cirkevný zbor ECAV

Evanjelický a. v. cirkevný zbor Košariská – Priepasné bol založený povolením Nitrianskej stoličnej vrchnosti a dištriktuálnym konventom 11. januára 1871. Týmto dňom bola uznaná jeho samostatnosť, teritoriálny obvod a právna subjektivita.

Zbor sa odčlenil od susednej matkocirkvi Brezovej. S ňou mal už dlhodobejšie vážne spory, ktoré vyvrcholili odmietnutím prispievania financií na stavbu nového veľkého chrámu. Rozhodli sa sami si postaviť svoj vlastný kostol a faru na Košariskách.

Dňa 22. októbra 1871 bol položený základný kameň kostola. Úplne dokončený spolu s novou farou a osadením troch zvonov bol slávnostne daný do užívania 17. novembra 1878.

Dnes má cirkevný zbor 520 členov. Patrí do Myjavského seniorátu. Zaberá oblasť dvoch obcí Košariská /325 členov/, časť Priepasného /195 členov/ spolu s okolitými kopanicami.

Činnosť cirkevného zboru je zameraná hlavne na zvesť Božieho slova, prisluhovanie sviatostí. Rozvíja sa i vnútromisijná práca. Pravidelne sa stretáva Spoločenstvo evanjelickej mládeže. Malým deťom sa venuje na Detskej besiedke. Organizujú sa letné tábory pre deti i mládež. Aktívnu činnosť vedie Cirkevný spevokol Košariská - Priepasné.

Cirkevný zbor nezabúda ani na svojho najväčšieho rodáka M.R.Štefánika, pamiatke ktorému sa venuje každoročná spomienka narodenia i pietna spomienka smrti v chráme na službách Božích. Cirkevný život pulzuje spoločne s dianím v obci a v úzkej spolupráci so Spolkom rodákov a ZŠ Milana Rastislava Štefánika na Košariskách.

Bližšie informácie získate na stránke www.evanjelik.sk/kosariska/