Joomla TemplatesWeb HostingWeb Hosting
Hlavná stránka Data a fakty

Data a fakty

MILAN RASTISLAV ŠTEFÁNIK

1880-1919

Áno, musíme žiť jeden pre druhého, lebo šťastie jednotlivca mohutnie takou mierou, akou sa ono množí okolo neho."

"Pre ľudí pevného predsavzatia a vytrvalosti niet nemožností."

"Energia moja vzrastá tým postupom, akým sa vyskytujú prekážky.
Ja sa prebijem, lebo sa prebiť chcem."

 

 

 

1880
M.R.Štefánika sa narodil v rodine evanjelického kňaza Pavla Štefánika a Albertíny, rodenej Jurenkovej na fare v Košariskách ako šiesty z dvanástich detí.
1886
Nastupuje do prvého ročníka cirkevnej evanjelickej školy v Košariskách k učiteľovi Martinovi Kostolnému.
1890
Učí sa v evanjelickom lýceu v Bratislave.
1898
Maturuje na lýceu v Szarvasi. Pokračuje na Českom vysokém učení technickém, odbor stavebné inžinierstvo. Zapája sa do činnosti slovenského spolku vysokoškolákov Detvan.
1900
Prestupuje na filozofickú fakultu Karlo-Ferdinandovej univerzity v Prahe, odbor matematika a astronómia.
1902
Absolvuje študijný pobyt na filozofickej fakulte a technike v Zurichu.
1904
Promuje ako doktorant filozofie Karlovej univerzity v Prahe.
1905
Pracuje na Meudonskej hvezdárni u vedca J.Jansena. V rámci vedeckých pozorovaní vystupuje na Mont Blanc. Celkove zdolá vrchol šesť ráz. V Oxforde je zvolený za člena Únie pre pozorovanie a výskum Slnka.
1906
Vedecká cesta do Turkestanu.
1907
Počas návratu z Ruska navštevuje L.N.Tolstého v Jasnej Poľane
1909
Meterologické pozorovania v Alžírsku a cesta do Tunisu.
1910
Pozoruje Halleyovu kométu na Tahiti v Polynézii.
1911
Cesta na Nový Zélad, ostrov Vavau, súostrovie Fidži a do Austrálie s cieľom pozorovaní zatmenia Slnka .
1912
Diplomaticko-spravodajké služby a pozorovanie Slnka v Brazílii. Udelenie francúzskeho občianstva.
1913
Na otcovom pohrebe poslednýkrát navštívi Košariská i Slovensko. Podniká vedecké a diplomatické cesty na Tahiti, do USA, Panamy, Ekvádoru a súostrovie Galapágy.
1914
Preberá Rytiersky rad Čestnej légie. V Maroku ho zastihne správa o vypuknutí svetovej vojny.
1915
Nastupuje do francúzskej armády ako pilot a zriaďuje meterologickú službu v leteckom vojsku. Lieta na srbskom fronte a začína organizovať československý zahraničný odboj.
1916
Spolu s T.G.Masarykom a E. Benšom zakladá Česko-slovenskú národnú radu v Paríži. Rokuje v Rusku, organizuje nábor dobrovolníkov - krajanov v Rumunsku.
1917
Absolvuje diplomatickú cestu do Ruska, snaží sa o vytvorenie armády s krajanov v USA. Francúzsky prezident H.Poincaré schvaľuje dekrét o vytvorení česko-slovenskej armády vo Francúzsku
1918
Usiluje sa o zriadenie légii z českých a slovenských zajatcov, bývalých rakúsko-uhorských vojakov v Taliansku. Zoznamuje sa s budúcou snúbenicou markízou Giuliane Benzoni. S generálom Janinom cestuje do USA, Japonska a na ruskú Sibír, kde sa ešte stále nachádzajú početné česko-slovenské vojská. Dosahuje hodnosť generála je menovaný za ministra vojny novej Československej republiky.
1919
Zúčastňuje sa politicko-vojenských rokovaní v Paríži a Ríme. 4. mája odlieta z Talianska do oslobodenej vlasti a tragicky hynie spolu s tromi talianskymi letcami na slovenskej zemi v Ivánke pri Dunaji. Pochovali ho na vrchole Bradla, neďaleko rodiska, za smútku celého národa.

Košariská - rodisko Milana Rastislava Štefánika
Pavol Štefánik - prvý košariský farár, otec M. R. Štefánika


M.R.Štefánik pred hvezdárňou - Meudon pri Paríži
Počas výstupu na Mont Blanc


V domorodom kroji na Tahiti
Na love v Alžírsku


Štefánik ako pilot francúzskej armády v 1. svetovej vojne
Poručík Štefánik pri peberaní vojnového kríža


Generál M.R.Štefánik
Pri prehliadke československeho pluku v talianskon Monte Baldo


Letecká katastrofa v Ivánke pri Dunaji
Pohrebný sprievod - Košariská


Mohyla M. R. Štefánika na Bradle - vrcholné dielo architekta Dušana Jurkoviča
Celonárodná spomienka na Bradle - 1968