Joomla TemplatesWeb HostingWeb Hosting
Hlavná stránka Insignie

Insignie

insignie insignie insignie

1786 Pečať prvej obce KOŠARISKÁ - PRIEPASNÉ
1992 Prvý erb obce KOŠARISKÁ (autor: Štefan Gavurník)
2006 Súčasný erb obce KOŠARISKÁ

insignie insignie insignie

heraldická vlajka
pečať
štandarda

insignie insignie insignie

vlajka
kombinovaná koruhva
zástava - vlajka - koruhva