Joomla TemplatesWeb HostingWeb Hosting
Hlavná stránka

Pozvánka 29.2. 2012

P O Z V Á N K A

pozývame Vás na zasadnutie Obecného zastupiteľstva, ktoré sa uskutoční

dňa 29. februára 2012 (streda) o 16.00 h

v zasadačke Obecného úradu v Košariskách s nasledujúcim programom:

 

- Otvorenie a kontrola uznesení

- Záverečný účet obce za rok 2011

- Výročná správa obce za rok 2011

- Štatút obecnej knižnice v Košariskách a školská knižnica v Košariskách

- Plán kultúrnych, spoločenských a športových podujatí na r. 2012

- Rôzne