Joomla TemplatesWeb HostingWeb Hosting
Hlavná stránka Zberový kalendár

Zberový kalendár

Zber všetkých odpadov v obci Košariská na rok 2012

Zber komunálnych odpadov (popolnice) je uskutočňovaný každý druhý pondelok a zber pravidelne separovaných zložiek je uskutočňovaný vždy v niektorý deň vo vyznačenom týždni podľa dole uvedených vysvetliviek.

Kalendár zberných odpadov v programe Excel si možte stiahnuť po kliknutí na odkaz!!! (XLS)

 

Komunálny odpad - dátum vývozu - každý druhý pondelok

PET fľaše - vývoz 4 x do roka spred brán
(12. marec, 4. jún, 4. september, 3. december) 

Papier - 2 x do roka spred brán
(21. máj, 1.október)

Tetrapaky - 2 x do roka spred brán
(23. apríl, 10. september)

Elektroodpad- uskutočnované 1 x do roka spred brán
(7. máj)

Akumulátory a batérie - uskutočňované 2x do roka spred brán
(2. apríl, 22. október)

Iný nebezpečný odpad - uskutočnované 2 x do roka spred brán
(2. apríl, 22. október)

Veľkoobjemový odpad - uskutočnované 2 x do roka na vopred určených miestach
(18 - 20. máj, 5 - 7. október)

Kovové obaly a železný šrot - uskutočňovaný 2x do roka spred brán
(28. máj, 24. september)


Vážení občania,


vzhľadom k tomu, že finančná kríza zasiahla veľmi výrazne trh s odpadmi, je vývoz každej vyseparovanej zložky finančne náročný. Z toho dôvodu sme pristúpili v tomto roku k redukcii a k zefektívneniu  zberov tak, aby sa finančné náklady neprejavili v zvýšení poplatkov za odpad. V prípade, že vám v niektorej zložke nevyhovujú termíny, môžete vyseparovaný odpad vo vreci vyložiť pred požiarnu zbrojnicu

Zber bude prebiehať podľa vyznačeného harmonogramu, pričom v danom týždni bude termín upresnený miestnym rozhlasom.

  1. z plastov sa zberajú len PET fľaše, ktoré musia byť sploštené. Vzhľadom k tomu, že pre ostatné plasty nemáme odber, patria do popolnice.

  2. sklo nebude zberané od brán, ale len z kontajnerov určených na sklo. Obec do niektorých častí prikúpi kontajnery

  3. v prípade, že vo vreci bude iní odpad ako má byť, nebude vám odpad odvezený
Vysvetlivky k separovaným zložkám:

Papier – časopisy a noviny, ktoré sú zviazané do balíkov nemusia byť vo vreciach, ale musia byť uložené pred bránami tak, aby nezmokli (prikryté igelitom a pod.) Drobný papier môžete ukladať do papierových krabíc alebo vriec.

Tetrapaky – musia byť vypláchnuté a zploštené (v opačnom prípade zaberajú veľa miesta)

Sklo – zberá sa do kontajnerov určených na tento odpad, ktoré sú natrvalo rozmiestnené po obci

Kovové obaly a železný šrot – plechovice vypláchnuté, bez papierových etikiet. Zber sa uskutočňuje spoločne so zberom železného šrotu spred brán.

PET fľaše – umelé fľaše z malinoviek, z minerálok a z iných nápojov, ktoré musia byť stlačené, v opačnom prípade platíme za prevoz vzduchu

Elektroodpad – biela technika ako napr. chladničky, sporáky, práčky, mrazničky... ďalej digestory, šľahače, mixéry, vysávače, fény, televízory, počítače, monitory, klávesnice, myši, tlačiarne... Keďže zber sa realizuje spred brán, dozrite nato, aby elektrospotrebiče neboli rozobrané, v opačnom prípade nebudú odvezené!

Nebezpečný odpad – pneumatiky, plechovice alebo plastové obaly znečistené od farieb, olejov a iných chemikálií (môžu byť aj s ich zbytkami, avšak dobre uzatvorené), staré handry napustené chemikáliami, nerozbité žiarivky a iný odpad obsahujúci ortuť, pesticídy, tlačiarenské farby a tonery, lepidlá...

Batérie a akumulátory z áut môžete nosiť pred požiarnu zbrojnicu po celý rok, poprípade vyložiť pred bránu v stanovený termín  vyznačený v zberovom kalendári.

Veľkoobjemový odpad – matrace, koberce, starý nábytok, textil, staré topánky, dáždniky...

Stavebný odpad – je možné uložiť na skládku stavebného odpadu v Brezovej pod Bradlom alebo v Kostolnom. Informácie na obecnom úrade.