Joomla TemplatesWeb HostingWeb Hosting
Hlavná stránka Zmluvy

Zmluvy

Od roku 2015 obec Košariská zverejňuje svoje faktúry, zmluvy a objednávky na adrese: http://kosariska.samospravaonline.sk

Klikni na banner!!! 

 

 

Oznámenie o začatí územného konania - ICS Systém s.r.o., Stará Turá, zverejnená dňa 19.3.2015 (PDF)

Zmluva o spolupráci, P4Us.r.o, Bratislava, zverejnená dňa 20.1.2015 (PDF)

Dodatok č. 1 k Zmluve o zriadení vecného bremena, MyjavaNET s.r.o., Myjava, zverejnená dňa 13.1.2015 (PDF)

Zmluva o zabezpečení zimnej údržby komunikácií - AGRILA s.r.o., Košariská, zverejnená dňa 20.12.2014 (PDF)

Zmluva o finančnom vklade do projektu č. 172014, Kopaničiarsky región - miestna akčná skupina, zverejnená dňa 20.12.2014 (PDF)

Zmluva o združenej dodávke elektriny, Right Power Energy, s.r.o., Žilina, zverejnená dňa 1.12.2014 (PDF)

Dodatok č. 1 poistnej zmluvy č. 0109000406, Komunálna poisťovňa, a.s., zverejnená dňa 27.11.2014 (PDF)

Zmluva o nájme pozemkov - Ing. Peter Poláček, zverejnená dňa 27.11.2014 (PDF)

Zmluva o zriadení vecného bremena - MyjavaNET s.r.o., Myjava, zverejnená dňa 12.11.2014 (PDF)

ZoD J-K TT- Košariská MŠ kotolňa, zverejnená dňa 5.11.2014 (DOC)

ZoD J-K TT Košariská ObÚ kotolňa, zverejnená dňa 5.11.2014 (DOC)

Zmluva na vykonávanie úloh pracovnej zdravotnej služby, Pavol Perička, Brezová pod Bradlom, zverejnená dňa 1.11.2014 (PDF)

Memorandum o vzájemné spolupráci Obec Košariská a Československá obce legionářská, zverejnená dňa 1.11.2014 (PDF)

Zmluva o dielo č. 201405, Rapant Vladislav, Myjava, obnova pamätníka v Lopušnej doline, zverejnená dňa 26.8.2014 (PDF)

Zmluva o dielo č. 201403, Jaroslav Cablk, Myjava, rekonštrukcia pamätníka padlých v 1. sv. vojne, zverejnená dňa 26.8.2014 (PDF)

Rámcová sponzorská - darovacia zmluva, Boni Fructi, Dunajská Lužná, ovocie a ovocné šťavy do ŠJ, zverejnená dňa 3.10.2014 (PDF)

Zmluva o spolupráci s Boni Fructi, Dunajská Lužná, ovocie a zelenina v ŠJ, zverejnená dňa 3.10.2014 (PDF)

Komisionárska zmluva, Vlasta Dodrvová, predaj suvenírov, zverejnená dňa 6.10.2014 (PDF)

Komisionárska zmluva, Anna Štefková, predaj suvenírov.pdf, zverejnená dňa 26.9.2014 (PDF)

 

Kúpna zmluva - predaj pozemkov, zverejnená dňa 9.9.2014 (PDF)

Komisionárska zmluva, Hradská Alžbeta, zverejnená dňa 9.9.2014 (PDF)

Darovacia zmluva č DZ12014, SRRZ RZ pri ZŠ Košariská - bežecké lyže, zverejnená dňa 9.9.2014 (PDF)

Zmluva č. 920142340 o poskytnutí finančných prostriedkov zo štátneho rozpočtu SR na rok 2014 na výkon prác na vojnových hroboch, zverejnená dňa 2.9.2014 (PDF)

Zmluva č. 820142340 o poskytnutí finančných prostriedkov zo štátneho rozpočtu SR na rok 2014 na výkon prác na vojnových hroboch, zverejnená dňa 2.9.2014 (PDF)

Komisionárska zmluva Ján Mikulčík - suveníry, zverejnená dňa 2.9.2014 (PDF)

Komisionárska zmluva Bubniaková Jana - suveníry, zverejnená dňa 2.9.2014 (PDF)

Komisionárska zmluva Fernezová Stanislava - suveníry, zverejnená dňa 2.9.2014 (PDF)

Zmluva č. 20140202 o poskytnutí dotácie, Trenčiansky samosprávny kraj, zverejnená dňa 26.8.2014 (PDF)

Komisionárska zmluva - Kopecká Ivana, zverejnená dňa 29.7.2014 (PDF)

Zmluva o komisionálnom predaji - Spoločnosť M.R.Štefánika, Brezová pod Bradlom, zverejnená dňa 29.7.2014 (PDF)

Zmluva o účasti na projekte č. 2214926120130025 - MPC Bratislava, zverejnená dňa 29.7.2014 (PDF)

Zmluva o pôžičke - Letokruhy, zverejnená dňa 22.7.2014 (PDF)

Komisionálna zmluva Kraváriková - suveníry, zverejnená dňa 15.5.2014 (PDF)

Komisionálna zmluva Ilenčíková - suveníry, zverejnená dňa 15.5.2014 (PDF)

Komisionálna zmluva Ďurišová - suveníry, zverejnená dňa 15.5.2014 (PDF)

Komisionálna zmluva Fúsková - suveníry, zverejnená dňa 15.5.2014 (PDF)

Komisionálna zmluva Lajdová - suveníry, zverejnená dňa 15.5.2014 (PDF)

Komisionálna zmluva Raček - suveníry, zverejnená dňa 15.5.2014 (PDF)

Komisionálna zmluva Sedláková - suveníry, zverejnená dňa 15.5.2014 (PDF)

Komisionálna zmluva Šimon - suveníry, zverejnená dňa 15.5.2014 (PDF)

Komisionálna zmluva Švárny - suveníry, zverejnená dňa 15.5.2014 (PDF)

Komisionárska zmluva Ručne tvarovaná keramika - suveníry, zverejnená dňa 15.5.2014 (PDF)

Komisionárska zmluva PhDr. Husár - publikácie, zverejnená dňa 15.5.2014 (PDF)

 

Zmluva o finančnom vklade do projektu č. 42014 - Kopaničiarsky región - miestna akčná skupina Myjava, zverejnená dňa 25.5.2014 (PDF)

Darovacia zmluva, Ventana s.r.o. Myjava, zverejnená dňa 22.5.2014 (PDF)

 

Kúpna zmluva č. 2014011, Organika s.r.o. Piešťany, Školský mliečny program, zverejnená dňa 2.5.2014 (PDF)

Dodatok č. 3 k Zmluve o poskytnutí nenávratného finačného príspevku s Ministerstvom hospodárstva SR, Bratislava, verejné osvetlenie, zverejnená dňa 22.4.2014 (PDF)

Komisionárska zmluva R.G.T. PRESS s.r.o., Banská Bystrica, predaj propagačných materiálov, zverejnená dňa 7.4.2014 (PDF)

Komisionárska zmluva, FOMI s.r.o., Martin, predaj propagačných materiálov, zverejnená dňa 7.4.2014 (PDF)

Zmluva o komisionálnom predaji, Združenie miest a obcí myjavského regiónu, predaj kníh, zverejnená dňa 7.4.2014 (PDF)

Zmluva o dielo - Minerál MMV, Trenčín - Rekonštrukcia verejného osvetlenia, zverejnená dňa 1.4.2014 (PDF)

Dodatok č. 4 k Zmluve o aktualizácii programov - Topset, zverejnená dňa 27.3.2014 (PDF)

 

Zmluva o zabezpečení zimnej údržba komunikácií, Agro Adok s.r.o., Košariská, zverejnená dňa 19.1.2014 (PDF)

Ministerstvo hospodárstva SR, Dodatok č. 2 k zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku, zverejnená dňa 18.1.2014 (PDF)

Zmluva o dielo č. 12014, Brantner Slovakia s.r.o., Myjava, vývoz TKO, zverejnená dňa 22.1.2014 (PDF)

Darovacia zmluva č. 2013844, Ministerstvo obrany SR, zverejnená dňa 21.1.2014 (PDF)

Dohoda o výške a spôsobe poskytnuita náhrady za obmedzenie vlastníckych práv, MyjavaNET s.r.o. Myjava, zverejnená dňa 13.1.2014 (PDF)

Kúpna zmluva s COOP Jednota Senica, potraviny do ŠJ, zverejnená dňa 16.12.2013 (PDF)

Dodatok k zmluve o poskytnutí NFP, zverejnená dňa 20.11.2013 (PDF)

Zmluva o bezodplatnom prevode majetku štátu č. 2031526110130083, Ústav informácií a prognóz školstva, Bratislava, zverejnená dňa 21.11.2013 (PDF)

Nájomná zmluva, MyjavaNET s.r.o. Myjava, prenájom pozemku, zverejnená dňa 1.11.2013 (PDF)

Zmluva o poskytnutí sponzorského daru, zverejnená dňa 16.10.2013 (PDF)

Dodatok č. 6 dohody o zriadení spoločného školského obvodu Košariská - Priepasné, zverejnená dňa 30.9.2013 (PDF)

Zmluva č. 20130256 o poskytnutí dotácie, Trenčiansky samosprávny kraj;, zverejnená dňa 30.9.2013 (PDF)

Zmluva o združenej dodávke elektriny s prevzatím zodpovednosti za odchýlku č. ZoZDENN905122, Komunla Energy s.r.o., Žilina;, zverejnená dňa 26.9.2013 (PDF)

Poistná zmluva č. 80-3049508, Kooperativa poisťovňa a.s;, zverejnená dňa 25.9.2013 (PDF)

Výrub drevín p. Grujbár, zverejnená dňa 25.9.2013 (PDF)

Zmluva o poskytnutí sponzorského daru do MŠ;, zverejnená dňa 18.9.2013 (PDF)

Zmluva o zbere elektroodpadu, BOMAT s.r.o., Veľké Orvište, zverejnená dňa 10.9.2013 (PDF)

 

Dodatok č. 1 k úverovej zmluve č. 75934-2011, zverejnená dňa 14.6.2013 (PDF)

Zmluva o dielo 2013/10, zverejnená dňa 3.6.2013 (PDF)

Zmluva č. 92013 o poskytnutí hromadných údajov z katastra nehnuteľností, Správa katastra Trenčín, zverejnená dňa 19.4.2013 (PDF)

Zmluva o prevzatí dlhu, Roľnícke družstvo Košariská, zverejnená dňa 22.3.2013 (PDF)

Zmluva o postúpení pohľadávky, Agro Adok s.r.o., Košariská, zverejnená dňa 22.3.2013 (PDF)

Dodatok č. 3 k zmluve o aktualizácii programov, TOPSET Solutions s.r.o., Stupava, zverejnená dňa 22.3.2013 (PDF)

 

Dodatok k Zmluve o poskytovaní verejných služieb, Slovak Telekom a.s., Bratislava, zverejnená dňa 7.3.2013 (PDF)

Dohoda o náhrade za nútené obmedzenie užívania nehnuteľnosti, Slovak Telekom a.s., Bratislava, zverejnená dňa 6.3.2013 (PDF)

Dohoda o urovnaní, Slovak Telekom a.s., Bratislava, zverejnená dňa 6.3.2013 (PDF)

 

Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku, zverejnená dňa 6.2.2013 (PDF)

 

Zmluva o nájme pozemkov, zverejnená dňa 1.2.2013 (PDF)

Zmluva o aktualizácii programov, Topset Solutions s.r.o. Stupava, zverejnená dňa 22.1.2013 (PDF)

zmluva_o_zabezpeceni_zimnej_udrzby.pdf, zverejnená dňa 10.12.2012 (PDF)

 

Dohoda o vyplňovacom práve k blankozmenke č. 95994-2012, Slovenksá záručná a rozvojová banka a.s., Bratislava, zverejnená dňa 29.11.2012 (PDF)

Úverová zmluva č. 95994-2012, Slovenská záručná a rozvojová banka a.s., Bratislava, zverejnená dňa 29.11.2012 (PDF)

Úverová zmluva č. 95986-2012, Slovenská záručná a rozvojová banka a.s., Bratislava, zverejnená dňa 29.11.2012 (PDF)

Dohoda o vyplňovacom práve k blankozmenke č. 95986-2012, Slovenská záručná a rozvojová banka a.s., Bratislva, zverejnená dňa 29.11.2012 (PDF)

 

Zmluva č. 20120225 o poskytnutí dotácie z TSK - Letorosty spod Bradla, zverejnená dňa 2.10.2012 (PDF)

Kúpna zmluva - osobné auto Mercedes Benz Vaneo, zverejnená dňa 24.9.2012 (PDF)

Kúpna zmluva o predaji pozemku p. Petrovi Poláčkovi s manželkou Ingrid, zverejnená dňa 8.6.2012 (PDF)

 

UniCredit Leasing Slovakia, Leasingová zmluva na motorové vozidlo, zverejnená  28. 04. 2012 (PDF)

Poistná zmluva č. EG 00051958.01.01, zverejnená dňa  27.04.2012 (PDF)

Poistenie motorových a prípojových vozidiel, zverejnená dňa  23.04.2012 (PDF)

Povinné zmluvné poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou motorového vozidla, zverejnená dňa  23.04.2012 (PDF)

 

Zmluva o poskytnutí finančného príspevku z Fondu mikroprojektov, zverejnená dňa  15.03.2012 (PDF)

Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu MK SR zverejnená na stránke obce dňa  11.4.2012 (PDF)

Poistná zmluva výpočtovej techniky ZŠ - zmena, zverejnená na stránke obce dňa  3.4.2012 (PDF)

Zmluva o finančnom vklade do projektu č. 32012, OZ Kopaničiarsky región-miestna akčná skupina, zverejnená dňa 20.03.2012 (PDF)

Nájomná zmluva o využívaní časti nehnuteľnosti č. NCH20123, Kopaničiarsky región - miestna akčná skupina, zverejnená dňa 20.03.2012 (PDF)

Nájomná zmluva - Slovenská pošta, zverejnená dňa 21.02.2012 (PDF)

Kúpna zmluva o predaji pozemku p. Petrovi Poláčkovi s manželkou Ingrid zverejnená dňa 18.1.2012 (PDF)

Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. 2700009, zverejnená na stránke obce dňa  21.12.2011 (PDF)

Dodatok č. 1 k Zmluve o dielo č. 589-2009, zverejnenej na stránkach obce dňa  22.4.2011 (PDF)

Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. TN00395, zverejnená na stránke obce dňa  28.3.2011 (PDF)