Joomla TemplatesWeb HostingWeb Hosting
Hlavná stránka Správne konania

Správne konania

 

Číslo konania Dátum začatia konania Dátum zverejnenia informácie Lehota na potvrdenie záujmu byť účastníkom v konaní Predmet konania
OcÚ Koš 2017/146, O 31.10. 2017 5.11.2017 7 dní

Oznámenie o začatí konania na výrub drevín rastúcich mimo lesa a nariadenie ústneho prejedania - obec Priepasné

OcÚ Koš 2016/509, O 10.11. 2016 12.10.2016 7 dní

Oznámenie o začatí konania na výrub drevín rastúcich mimo lesa - Ľubka Rehušová a Marián Rehuš

493,O/2016-Koš 10.10. 2016 12.10.2016 7 dní

Oznámenie o začatí konania na výrub drevín rastúcich mimo lesa - Martin Struhár

170,O/2016-Koš 3.3. 2016 4.3.2016 7 dní

Oznámenie o začatí konania na výrub drevín rastúcich mimo lesa - Ľuboš Osuský

91,O/2015-Koš 9.2. 2015 9.2.2015 7 dní

Oznámenie o začatí konania na výrub drevín rastúcich mimo lesa - Ing. Lucia Belicová

53,O/2015-Koš 22.1. 2015 22.1.2015 7 dní

Oznámenie o začatí konania na výrub drevín rastúcich mimo lesa - RNDr. Martin Bosák

502,O/2014-Koš 13.11. 2014 13.11.2014 7 dní

Oznámenie o začatí konania na výrub drevín rastúcich mimo lesa a nariadenie ústneho prejednania - Obec Košariská

452,O/2014-Koš 17.10. 2014 20.10.2014 7 dní

Oznámenie o začatí konania na výrub drevín rastúcich mimo lesa a nariadenie ústneho prejednania

1055,O/2014-Koš 11.3. 2014 15.2.2014 7 dní

Oznámenie o začatí konania na výrub drevín rastúcich mimo lesa a nariadenie ústneho prejednania

86,O/2014-Koš 20.2. 2013 24.2.2014 7 dní

Oznámenie o začatí konania na výrub drevín - Obec Košariská

85,O/2014-Koš 20.2. 2013 24.2.2014 7 dní

Oznámenie o začatí konania na výrub drevín, Judita Vaváková, Podkylava

64,O/2014-Koš 6.2. 2014 6.2.2014 7 dní

Oznámenie o začatí konania na výrub drevín rastúcich mimo lesa a nariadenie ústneho prejednania

428,O/2013-Koš 16.12. 2013 17.12.2013 7 dní

Oznámenie o začatí konania na výrub drevín - Peter Ričány

426,O/2013-Koš 16.12. 2013 17.12.2013 7 dní

Oznámenie o začatí konania na výrub drevín - Ján Milčík

394,O/2012-Koš 14.12. 2012 17.12.2012 7 dní

Oznámenie o začatí konania na výrub drevín - Božik Milan

393,O/2012-Koš 14.12. 2012 17.12.2012 7 dní

Oznámenie o začatí konania na výrub drevín - Bendová Renáta

272,O/2012-Koš 2.9. 2012 20.9.2012 7 dní

Výrub drevín - Igor Materný

34,O/2012-Koš 9.2.2012 14.2.2012 7 dní Výrub drevín - obec Košariská
07,O/2012-Koš 12.1.2012 17.1.2012 7 dní Výrub drevín – Emil Krajčík  Agro, s.r.o.