Joomla TemplatesWeb HostingWeb Hosting
Hlavná stránka

Polícia seniorom

Upozornenie hasičov - vypaľovanie

 

Kliknite pre zobrazenie upozornenia hasičov (PDF)

 

Dotazník

Dotazník

Záleží vám na rozvoji našej obce? Chcete svojimi nápadmi a návrhmi prispieť k jej napredovaniu? Máte záujem na tom, aby v našej obci, či blízkom okolí bol dostatok pracovných príležitostí, športového, kultúrneho a spoločenského vyžitia, kvalitná vidiecka škola i materská škola? Využite možnosť zapojiť sa do rozhodovania o rozvoji obce a vyplňte nasledovný dotazník! Prispejete tak k tvorbe stratégie rozvoja našej obce i kopaničiarskeho regiónu na roky  2014  –  2020. Cieľom tohto krátkeho dotazníka je zmapovať potreby  a  predstavy  občanov,  neziskových  organizácii  i  podnikateľov  v  obci  a  následne  ich za prispenia finančných prostriedkov z EU, štátu i iných zdrojov v čo najväčšej miere pretaviť do roku 2021 do reality.

Veríme, že každý, komu záleží na rozvoji obce a Kopaničiarskeho regiónu, sa zapojí do vyplnenia tohto dotazníka a bude sa tak spolupodieľať na vytvorení spoločného dokumentu – Spoločná cezhraničná stratégie udržateľného rozvoje Horňácka a Kopaníc pre roky 2014 – 2020. Stiahnite si dotazník, vyplňte ho a zašlite mailom alebo poštou na adresu obce.

Dotazník pre občanov obce:

klikni na obrázok!

 

Ste podnikateľ alebo zástupca tretieho sektora? Chcete zveľadiť svoj podnik, priestory pre podnikanie, či stretávanie vašich členov? Máte záujem spropagovať vašu výrobu či činnosť? Stiahnite si dotazník, týkajúci sa vašej organizácie a vyplňte ho! Ak máte dáky zámer, dajte nám o ňom vedieť prostredníctvom formulára Projektový zámer a zabezpečíte si tak, aby bol váš zámer zaradený do finančného a akčného plánu v stratégii KR – MAS. To je prvý predpoklad na získanie dotácie na realizáciu vášho zámeru z KR – MAS, prípadne iných zdrojov. Vyplnené formuláre zašlite mailom alebo poštou na adresu obce, v ktorej váš subjekt pôsobí alebo mailom na adresu Táto adresa je chránená pred robotmi nevyžiadanej pošty. Ak ju chcete vidieť, musíte mať povolený JavaScript.

Dotazník pre podnikateľov: 

klikni na obrázok!

Dotazník pre tretí sektor: 

klikni na obrázok!

Projektový zámer: 

klikni na obrázok!

 

Voľby VÚC

Výsledky volieb do orgánov Trenčianskeho samosprávneho kraja

Kompletné výsledky volieb do orgánov Trenčianskeho samosprávneho kraja v obci Košariská, obvode Myjava a v kraji Trenčín: 

Kliknite pre zobrazenie výsledkov (PDF)

 

Polícia seniorom

Oznam Polície seniorom

Vzhľadom k často páchanej trestnej činnosti, ktorej predmetom sú osoby vyššieho veku - seniori, Polícia SR si Vám dovoľuje predložiť informačný leták s popisom typických spôsobov páchania trestnej činnosti. Kliknite pre zobrazenie letáku (PDF)

 

Letorosty spod Bradla 2013

Letorosty spod Bradla 2013

OBEC KOŠARISKÁ v spolupráci so Združením ROSENKA a Penziónom HOLOTÉCH VÍŠKA organizuje v sobotu 27. júla 2013 podujatie Letorosty spod Bradla s bohatým programom.

Web stránka k podujatiu LETOROSTY

http://letorosty.fsbrezova.sk/

 

Kompletný program k podujatiu najdete tu

kliknite na plagát (PDF), alebo kliknite na pozvánku (PDF)